Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Dječji vrtić Slunj poziva na konferenciju, koja će se održati u sklopu provedbe projekta "Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj". Konferencija će se održati 24. 03. 2023., u 11h, u prostorijama Turističko informativnog centra Rastoke (TIC)

POZIV

AGENDA

 

 

Korizmeni koncert, u nedjelju, 26.ožujka u 18:00 sati u župnoj crkvi sv. Nikole u Cvitoviću

Moći ćete čuti devet izvornih korizmenih i uskrsnih napjeva našeg kraja, te vidjeti rekonstruirane i originalne primjerke narodnih nošnji kakve su se nosile u doba korizme i perioda tugovanja. Osim domaćih napjeva, moći ćete čuti i napjeve Posavine, i još poneko iznenađenje!

 

PREDSTAVLJENE MJERE STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA MLADE

Pozivaju se poljoprivrednici na predavanje u kino dvoranu u Slunju dana 9.03.2023. (četvrtak) od 12:00 do 14:00 sati na temu "Potpore u poljoprivredi i Zajednička poljoprivredna politika 2023.-2027."

Predavanje organizira Ministarstvo poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Karlovac.

Ovim predavanjem će biti upoznati sa promjenama vezanim za osnovna i izravna plaćanja te sa IAKS mjerama ruralnog razvoja te se pripremiti za Agronet kampanju 2023.

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žena danas i žena jučer- zasigurno velika razlika. U proteklom vremenu mnoge odvažne žene zaslužne su za današnji bolji položaj žena u društvu. Drage naše žene, kolegice, majke, bake, kćeri, prijateljice pozivamo vas da i dalje budete hrabre i odlučne! Čestitamo vam Dan žena i želimo da vam ovaj dan, kao i svaki, bude ispunjen poštovanjem i ravnopravnošću!

Rok za podnošenje svih zahtjeva za obnovu je 31. prosinac 2023. 

  • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23
  • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 88/22
  • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22
  • One stop shop za obnovu - Obnavljamo.hr 

VAŽNO! 23.02.2023. Novi Zakon o obnovi stupio na snagu

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-i-zagrebacke-zupanije/11384

Novi Zakon o obnovi objavljen u "Narodnim novinama" broj 21/23 stupio je na snagu 23. veljače 2023. godine. Zakon uz administrativno rasterećenje procesa, što pojednostavljuje postupanje građanima i svim dionicima uključenima u proces obnove, donosi poboljšanja modela samoobnove te nove modele i pristupe u obnovi kao i jedinstveno djelovanje ključnih tijela za obnovu u okviru jednog upravljanja.

    

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (8+1) dužine veće od 5m u zoni posebnog prometnog režima.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 16.03.2023. godine.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijedlog Odluke

Obrazac 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Radi unapređenja zaštite i sigurnosti ljudi i materijalnih dobara širom svijeta, u slučaju nesreća ili katastrofa, a temeljem međunarodnog ugovora, koji je stupio na snagu 1. ožujka 1972. godine, osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. U sjećanje na taj dan, 1. ožujka proglašen je svjetskim Danom civilne zaštite. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 21. siječnja 1992. godine, taj dan proglašen je i nacionalnim Danom civilne zaštite Republike Hrvatske.

Civilna zaštita kako u svijetu tako i kod nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave zbog zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi, poput:

  • obrane od poplava i nesreća na akumulacijskim branama,
  • zaštite i spašavanja u slučaju potresa i drugih prirodnih nesreća,
  • opasnosti i nesreća u tehničko – tehnološkom procesu proizvodnje ili prometu opasnim tvarima,
  • nuklearnim i radiološkim nesrećama,
  • epidemioloških i sanitarnim ugrozama.

JAVNI POZIV

za geodetsku izmjeru na k.č. 254, 265/2, 267/3, 267/2, 269/2,

186/2 i 161/2, k.o. Slunj 1

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se vrši geodetska izmjera u svrhu izrade geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – Koranska ulica (Klasa: UP/I-361-03/21-01/000114, Urbroj: 2133-07-02/20-22-0015, Slunj, 19.01.2022.).

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama da dana 06.03.2023. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati budu prisutni na predmetnoj lokaciji u Koranskoj ulici.

Izvođač geodetske izmjere je tvrtka GEOM d.o.o., Ulica braće Radić 1, Slunj, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Željka Rupčića, mag.ing.geod. et geoinf., Geo 1217.