Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2020. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2020. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 29. 10. 2020. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2020. koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2020. godinu

Obrazac

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2020. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2020. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 29. 10. 2020. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2020. godinu

Obrazac

Javna rasprava za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika održat će se u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Plitvička 9 u Slunju, s početkom u 12,00 sati.

Za vrijeme održavanja javne rasprave svi sudionici su se dužni pridržavati epidemiološkim mjera (nošenje maski, poštivanje udaljenosti od 2 metra, i svih drugih koje su stupile na snagu, a vezane su uz trenutnu epidemiološku situaciju sa koronavirusom.

Opširnije na obavijest objavljenu na gradskim stranicama dana: https://www.slunj.hr/index.php/18-aktualnosti/2405-poziv-na-javni-uvid-i-raspravu-program-za-gospodarenje-sumama-sumoposjednika-g-j-slunjske-sume

U skladu s člankom 98. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) objavljuje se prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slunja, a sve sukladno objavljenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU-a grada Slunja s istodobnim stavljanjem izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar I", Detaljnog plana uređenja "Centar II", Detaljnog plana uređenja "Centar III" i Detaljnog plana uređenja "Rastoke".

Prijedlog plana možete vidjeti ovdje

ODREDBE

OBRAZLOŽENJE

KARTE u PDF-u BROJ

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4

DPU Centar I

DPU Centar II

DPU Centar III

DPU "Rastoke"

 

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Karlovačka županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u sektoru poljoprivrede  za područje Karlovačke županije. 

Javni poziv za deminimis potpore u poljoprivredi otvoren je od  07.09. - 01.12.2020. godine.

U nastavku su linkovi za navedene Javne pozive:

Tekst javnog poziva i obrasci za podnošenje zahtjeva:

https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-karlovackoj-zupaniji-za-2020-godinu

 

 

 

Grad Slunj raspisao je dana 5. 10. 2020.g. javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi u 2020.g. Grad će u 2020.g. dodjeljivati bespovratne potpore poljoprivrednicima za:

1. OSJEMENJIVANJE KRAVA I KRMAČA - subvencija u iznosu od 200,00 kn/ po kravi ili krmači za prvo osjemenjivanje,

2. USIJAVANJE TRAVA - u iznosu od 60% od ukupnog iznosa računa za nabavljeni sjemenski materijal (bez PDV-a), a najviše do 4.000,00 kn po korisniku (minimalna nabavljena količina sjemenskog materijala je 40 kg).

Zahtjev se podnosi Odsjeku za gospodarstvu Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. 12. 2020.g.

Informacije na telefon br. 674-710, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opširnije: 

Javni poziv 

Program potpora poljoprivredi

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore - obrazac 1.

Izjava o korištenim potporama

S ciljem jačanja podrške osobama starije dobi i kako bi pokazali da korisnici dnevnog boravka za starije osobe, kojih ima u bazi 188 i svi građani treće životne dobi nisu sami,  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj obilježilo je Međunarodni dan starijih osoba i 10 godina dnevnog boravka Crvenog križa Slunj u Rekreativnom kutku “Dodajmo život godinama”.

U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka Grad Slunj, Gradsko vijeće Grada Slunja donijelo je odluku o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. Sufinancirati će se troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 2020. godini sa sljedećim iznosima:

  • 500,00 kn za ženskog psa
  • 300,00 kn za muškog psa
  • 300,00 kn za žensku mačku
  • 150,00 kn za muškog mačka

Posjednik životinje ostvaruje pravo na sufinanciranje sterilizacije ili kastracije jednog psa i jedne mačke uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slunja, da on i njegovi članovi domaćinstva nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Proračunu Grada Slunja, te da je pas čipiran. Kada se odobrava sufinanciranje/kastracija psa koji nije mikročipiran troškove nužne zdravstvene obrade (cijepljenje i čipiranje) snosit će Grad uz uvjet da posjednik psa ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slunja, da je on ili član njegovog domaćinstva korisnik zajamčene mininalne naknade ili on i članovi njegovog domaćinstva nemaju nikakva redovna primanja.

Zainteresirani posjednici životinja  zahtjev za sufinanciranje sterilizacije i kastracije mogu podnijeti u Odsjeku za komunalni sustav Grada Slunja u sobi broj 4, a za više informacija mogu nazvati na tel. 047-777-140

Odluka

I ove školske/akademske godine 2020./2021. Grad Slunj je učenicima i studentima koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta i stanuju u mjestima gdje se obrazuju, a za vikend dolaze kući, osigurao jednokratne novčane pomoći za vikend prijevoz. To pravo mogu ostvariti roditelji (za maloljetne učenike) te punoljetni učenici i studenti, uz slijedeće uvjete:

- da su redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija i da imaju prebivalište na području Grada Slunja.