Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2018., nacrt - savjetovanje 24.04.2018- 1054
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - savjetovanje i izvješće 20.04.2018- 1136
Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju imovine u vlasništvu Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 16.03.2018- 1241
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018.g. i Izvješće o provedenom savjetovanju 05.02.2018- 1421
Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća - savjetovanje i izvješće 22.01.2018- 1358
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 19.01.2018- 1470
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Slunja 12.01.2018- 1388
Plan normativnih aktivnosti Grada Slunja u 2018. godini 21.12.2017- 1753
Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Grada Slunja 05.12.2017- 1653
Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za direktore tvrtki Radio Slunj d.o.o. i turistička agencija Slunj d.o.o. - savjetovanje i izvješće 10.11.2017- 1527
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr