Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća - savjetovanje i izvješće 22.01.2018- 1319
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 19.01.2018- 1430
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Slunja 12.01.2018- 1347
Plan normativnih aktivnosti Grada Slunja u 2018. godini 21.12.2017- 1714
Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Grada Slunja 05.12.2017- 1615
Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za direktore tvrtki Radio Slunj d.o.o. i turistička agencija Slunj d.o.o. - savjetovanje i izvješće 10.11.2017- 1490
Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvjetima i načinu osiguranja sredstava za plaće zaposlenika tvrtke Radio Slunj d.o.o. - savjetovanje i izvješće 10.11.2017- 1648
Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 09.11.2017- 1462
Nacrt prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 07.11.2017- 1349
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - savjetovanje i izvješće 02.11.2017- 1878
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr