Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018.g. 25.09.2018- 770
Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća - savjetovanje i izvješće 28.05.2018- 954
Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj - savjetovanje 15.05.2018- 1088
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2018.-2023. godine 07.05.2018- 1031
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. g., nacrt - savjetovanje 24.04.2018- 1113
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018., nacrt - savjetovanje 24.04.2018- 958
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2018., nacrt - savjetovanje 24.04.2018- 1013
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - savjetovanje i izvješće 20.04.2018- 1097
Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju imovine u vlasništvu Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 16.03.2018- 1204
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018.g. i Izvješće o provedenom savjetovanju 05.02.2018- 1390
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr