Srijeda, 22 Siječanj
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključno sa danom 04.02.2016. godine možete vidjeti ovdje