Srijeda, 18 Rujan
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažuriran s datumom 31.12.2017. godine možete vidjeti ovdje