Petak, 22 Studeni
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja održana je 7. studenog 2018. godine u vijećnici Grada Slunja.

Video:

 ZAPISNIK