Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja održanoj u srijedu, 7. lipnja 2017. verificirani su mandati članovima Gradskog vijeća: Zdravku Pavlešiću (HDZ), Ivanu Bogoviću (HDZ), Diani Cindrić (HDZ), Milenku Bosancu (HDZ), Ivanki Magdić (HDZ), Davoru Požegi (HDZ), Igoru Piršiću (HDZ), Draženu Pauliću (HDZ), Ivoni Piršić (HDZ), Đanluki Obrovcu (HNS-HSS), Zoranu Ivšiću (SDP), Damiru Vukoviću (SDP), Hrvoji Pauliću (SDP), Dušanu Gruboru (SDP), Nikolini Požega (Živi zid) i Goranu Glavurtiću (Živi zid).

video zapis:

&feature=youtu.be

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je gosp. IVAN BOGOVIĆ, vijećnik s liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja izabran je gosp. HRVOJE PAULIĆ, vijećnik sa liste Socijaldemokratske partije – SDP

U radna tijela izabrani su:

U Mandatni odbor: Davor Požega za predsjednika te Dražen Paulić i Zoran Ivšić

U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su: Milenko Bosanac za predsjednika te Igor Piršić i Hrvoje Paulić za članove

U Odbor za statut i poslovnik izabrani su: Ivona Piršić za predsjednicu te Diana Cindrić  i Nikolina Požega za članice.

U Odbor za proračun i financije izabrani su:  Ivanka Magdić za predsjednicu te Zdravko Pavlešić i Damir Vuković za članove.

Izabrano je i Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Ivan Bogović - predsjednik; Jure Katić – zamjenik predsjednika, mons. Mile Pecić – član, Nikola Živčić – član, Davor Požega – član, Milenko Bosanac – član, Damir Vuković – član.

 

 

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr