Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije izdalo je analitičko izvješće o kakvoći rijeke Korane u kojem izvješćuju da je rijeka Korana IZVRSNE KAKVOĆE.

Detalji izvješća: