Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Predavanje u Rekreativnom kutku "Dodajmo život godinama" za starije osobe

Predavanje o Ugovoru o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju bit će održano 23.04.2019., s početkom u 11:00 sati u Rekreativnom kutku "Dodajmo život godinama" za starije osobe. Predavanje će držati gosti predavači iz Pravne klinike, Pravnog fakulteta iz Zagreba u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u sklopu programa pružanja besplatne pravne pomoći.

Grad Slunj, u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, kroz projekt Međusektorska suradnja u skrbi za osobe s invaliditetom,  intenzivno se uključio u poboljšanje položaja osoba s invaliditetom na svom području.

Cilj ovoga  projekta je osobama s invaliditetom, starijim osobama i drugim društveno isključenim skupinama građana  omogućiti pristup pravima i uslugama koje postoje u zajednici. Prva od nekoliko aktivnosti planiranih za ovu godinu je održavanje predavanja na temu „Ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju“. Ovo predavanje se organizira u suradnji sa Gradskim društvom Crvenoga križa Slunj i Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

Nakon predavanja bit će mogućnost dobivanja INDIVIDUALNIH PRAVNIH SAVJETA I PRAVNE POMOĆI te mogućnost PISANIH PRAVNIH SAVJETA. Ukoliko trebate pisani pravni savjet sa sobom ponesti OSOBNU ISKAZNICU I DOKUMENTACIJU VEZANU UZ PREDMET KOJI ŽELITE RJEŠAVATI.

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr