Petak, 20 Rujan
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje
 • Poziv - vlasnicima kuća za odmor (10019)
 • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Slunju (6522)
 • Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj (2726)
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ (1853)
 • REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA U RASTOKAMA (1792)
 • Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (1146)
 • Javni poziv Grada Slunja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi u 2019.g. (841)
 • Intervencijski plan za Slovinje - poziv na suradnju (551)
 • II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM IZVAN SNAGE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA (510)
 • Javni poziv za prijavu programa športskih udruga unutar ZŠUGS (288)
 • Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (494)
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune UPU-a (275)
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Inovacije u S3 područjima"" (274)
 • Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna (98)
 • Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. (141)
 • POZIV na javni uvid i raspravu za Program gospodarenja za privatne šume (83)
 • 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća (81)
 • Karlovačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima (31)
 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu (49)
 • Poziv na radionicu za provedbu Natječaja 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (37)

Poziv - vlasnicima kuća za odmor

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Grada Slunja da do 31. ožujka 2018.godine dostave prijavu podataka o kući za odmor nadležnoj poreznoj upravi,  radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2018.godini. 

 

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine" br. 115/16 i 101/17) i članku 12. Odluke o porezima Grada Slunja („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 16/17), propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Slunja.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, izuzev gospodarskih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i sl.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima.       

Vlasnik kuće za odmor prijavu podataka ispunjava na propisanom obrascu i predaje u Poreznu upravu, Ispostava Ogulin, u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj.

Informacije se mogu dobiti u Gradu Slunju, tel. 047/777 102

 

Obrazac Prijave možete preuzeti ovdje:

Obrazac prijave poreza na kuće za odmor