Petak, 20 Rujan
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje
 • Poziv - vlasnicima kuća za odmor (10018)
 • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Slunju (6521)
 • Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj (2725)
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ (1853)
 • REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA U RASTOKAMA (1792)
 • Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (1145)
 • Javni poziv Grada Slunja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi u 2019.g. (841)
 • Intervencijski plan za Slovinje - poziv na suradnju (551)
 • II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM IZVAN SNAGE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA (510)
 • Javni poziv za prijavu programa športskih udruga unutar ZŠUGS (288)
 • Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (493)
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune UPU-a (274)
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Inovacije u S3 područjima"" (273)
 • Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna (98)
 • Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. (141)
 • POZIV na javni uvid i raspravu za Program gospodarenja za privatne šume (82)
 • 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća (81)
 • Karlovačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima (31)
 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu (49)
 • Poziv na radionicu za provedbu Natječaja 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (37)

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane šumoposjednike, predstavnike mjesnih odbora i ostale zainteresirane da se odazovu javnom uvidu za Program gospodarenja za privatne šume G.J. Cetingradske šume, 09. 09. 2019. – 18. 09. 2019. u prostorijama Općine Cetingrad, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2 Cetingrad.

G. J. Cetingradske šume, katastarske općine: Bogovolja, Cetingrad, Cetinski Varoš, Cvijanović Brdo, Glinice, Gnojnice, Gojkovac, Klokoč, Kremen, Kruškovača, Maljevac, Ponor i Radovica.

Rasprava će se održati 19. 09. 2019. u prostorijama Općine Cetingrad, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2 u Cetingradu s početkom u 11:00 sati.

Uvid i raspravu organizira Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije, Odjel za unapređenje šuma – Područna jedinica Delnice, Ispostava Karlovac, a vodi SALIX PLAN d.o.o, Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb.