Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj u suradnji sa Karlovačkom županijom, Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije te 6 susjednih općina (Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić) priprema Intervencijski plan za Slovinje, razvojni i strateški dokument koji će biti podloga za realizaciju mnogih projekata iz javnog, privatnog i društvenog sektora (nevladine organizacije) navedenih općina i Grada Slunja.

 

Intervencijski planovi su istovremeno i strateški i operativni planski dokumenti koji ukazuju na jasnu viziju i ciljeve pilot područja, a istovremeno sadrže strateški usmjeren skup projekata koji integriraju „infrastrukturne“ aktivnosti iz Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK) sa „soft“ aktivnostima Europskog socijalnog fonda (OPULJP-a) te integriraju različita područja ulaganja (npr. zaštitu okoliša, kulturnu baštinu, promet, poduzetništvo, ruralni razvoj i sl.)
 
Sredstva za ovaj Intervencijski plan će biti dostupna po odobrenju intervencijskog plana, a sukladno planiranom financijskom razdoblju 2021.-2027., u kojem su definirani projekti koji pridonose ciljevima Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, a koji će se sufinancirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.

Cilj Intervencijskog plana je prepoznati sve potrebe ovog područja (razvoj infrastrukture, zapošljavanje, stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život, stanovanje, modernizacija poslovanja i dr.) koje ćemo kroz najvažnije projekte riješiti, tj. doprinijeti njihovom rješavanju. Cilj se odražava u stvaranju pozitivnih demografskih i gospodarskih pomaka u našim sredinama kako bismo imali stabilnije temelje za daljnji razvoj. Cijeli postupak od programiranja i planiranja razvoja, pa do provedbe ciljanih projekata je dugotrajan i temeljit, a konačne efekte (početak realizacije projekata) ćemo ostvariti od 2021. godine pa na dalje.

U ovih nekoliko rečenica možete vidjeti da se radi o velikom potencijalu za gospodarski i demografski oporavak naših područja te Vas iz tog razloga pozivamo da se aktivno uključite i date svoj doprinos u kreiranju boljeg sutra.

Svoje projektne ideje / projekte prikažite u OBRASCU te ga pošaljite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve detaljnije informacije možete dobiti u Gradu Slunju na kontakt:

Viktor Smolić, 047/674-714, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Daniela Barić, 047/674-707, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PREZENTACIJA - Intervencijski plan za Slovinje

Primjeri izrađenih Intervencijskih planova: BELI MANASTIR I OPĆINA DARDAKNINBENKOVACPETRINJA i VUKOVAR.