Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Obavijest o promjeni termina održavanja javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja

Objavljuje se da je promijenjen termin održavanja javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja na način da će javna rasprava trajati od 04. srpnja 2019. godine  do  18. srpnja 2019. godine.

Obavijest

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr