Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

II. Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga

Objavljen je II. javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga

Rok za prijavu: 15. 06. 2019.

Prihvatljivi programi/projekti: Nastup na "Žetvenim svečanostima" u Cerni, Organizacija dočeka gostiju - članova udruga iz Domovinskog rata prilikom posjeta Slunju, Program "Koranom kroz Kotlac", Tisak knjige "Fotomonografija Rastoke" i Projekat izgradnje spomen obilježja Domovinskog rata u Saborskom

Javni poziv

Upute za prijavitelje

obrasci za prijavu: Opisni prijavni obrazac; Financijski prijavni obrazac; Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaKontrolni obrazac

obrasci za izvještavanje: Opisni izvještajni obrazac; Financijski izvještajni obrazacnacrt Ugovora o financiranju programa/projekta

 

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr